Trenger du en midlertidig leder nå
med en gang?
Vi hjelper deg omgående!
Trenger du en leder
nå med en gang?
Vi hjelper deg omgående!

Har du et omgående behov for en erfaren midlertidig leder?

Da skaffer vi deg det – omgående.

Vi leverer Kvalitetssikret Interimledelse på topp og mellomledernivå. Operativ – midlertidig – fleksibel lederkraft fra første dag og fra øverste hylle, raskere enn du vil tro er mulig. Dette klarer Interim Norge AS å få til ved hjelp av en unik tilgang  til operative ledere på høyt nivå  fra norsk og internasjonalt næringsliv- og gjennom våre egenutviklede unike prosesser og lange erfaring.

I løpet av få dager løser vi forretningskritiske og operative lederutfordringer som du trenger en løsning på nå – når du ikke har tilgang på tilstrekkelig operativ lederkraft , og ikke kan vente på en langvarig rekrutteringsprosess

ERFARINGEN

Vi er av de mest erfarne  mennesker du kan treffe på når det gjelder fagfeltet interimledelse i Norge.

Vi har en langvarig og omfattende ekspertise og  erfaring med å levere interimledere på topp og mellomledernivå til de fleste bransjer og situasjoner, samt å være en aktiv medspiller for å  løse våre oppdragsgiveres akutte og midlertidige operative ledelsesutfordringer i norske og internasjonale virksomheter, både i privat og offentlig sektor .

DET UNIKE PRODUKTET

Kvalitetssikret Interimledelse. Dette betyr  operativ  midlertidig gjennomføringskraft levert på svært kort varsel  til våre oppdragsgivere fra Interim Norge AS. Dette leverer vi gjennom  de beste og mest erfarne operative interimlederne du kan finne på markedet.  Svært mange av disse kan vi presentere. Interimlederne som presenteres gjennom Interim Norge AS har vært igjennom våre sertifiserte prosesser og kvalitetssystemer.  Kvalitetssikret Interimledelse gir deg som oppdragsgiver fleksibilitet, trygghet og effektivitet.

TRYGGHETEN

Interim Norge AS er kompromissløse på forretningsetikk og diskresjon. Interim Norge AS  er sertifisert på bruk av anerkjente verktøy og prosesser for å kvalitetssikre våre interimledere og våre oppdrag.

Du vil, når du etterspør assistanse  i  forretningskritiske, vanskelige og sensitive situasjoner, oppleve oss som en  handlekraftig , trygg og pålitelig samarbeidspartner.

Vi vet at vi må avgi tillit for å motta tillit fra deg som oppdragsgiver.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale om interimledelse

VÅRE TJENESTER

AKUTT MANGEL PÅ LEDERKOMPETANSE

Kriseledelse og snuoperasjoner

IMPLEMENTERING AV STRATEGISKE ENDRINGER OG NYSATSNINGER

PLANLAGT FRAVÆR AV LEDELSE VED PERMISJONER OG EXPAT

PROSJEKTLEDELSE OG SPESIALIST EKSPERTISE

Hvordan finner vi  den riktige interimlederen til din virksomhet?

kvalitetssikret interimledelse

Å finne den «riktige» midlertidige lederen  til å løse din spesifikke utfordring er både en kunst og en vitenskap. Å ha et effektivt system  med et meget stort antall registrerte   aktive og kvalitetssikrede  interimledere  hjelper, og  det har vi så absolutt- men den  «virkelige verdi» ligger i at vi i kraft av  vår lange erfaring i løpet av et møte  med deg som beslutningstaker,  raskt vil  forstå den spesifikke  og eventuelt akutte utfordring du har i virksomheten.

Deretter bruker vi  svært kort tid (10-12 dager) gjennom kvalitetssikrede prosesser    i samarbeid med deg  som oppdragsgiver og   våre fantastiske interimledere,  til å  finne den  interimlederen som umiddelbart kan sette i gang for din virksomhet. Partnerne i Interim Norge AS kan dette, vi har gjort dette mange ganger før . Vi er stolte av hva vi har levert for oppdragsgiver  i de mange oppdragene vi har vært involvert i. Dette er vår lidenskap og hverdag.

Vil du bli med oss som Interimleder?