Lei en interimleder:

Ny toppleder innen 10 dager?

Vi har topp- og mellomledere som kan leies ut på svært kort varsel.

1263

Interimledere i vår database

406

Prekvalifiserte interimledere

73%

CEO/CFO-oppdrag levert

11380

Leverte dagsverk

#1

Bærekraftig forretningspraksis - Eneste norske leverandør av interimledere sertifisert som Miljøfyrtårn

Interim betyr foreløpig eller midlertidig

-Store Norske Leksikon

Erfaring

Vi er blant de mest erfarne menneskene du kan treffe innen interimledelse i Norge.

Unik

Vi leverer de beste og mest erfarne operative interimlederne du finner på markedet.

Trygg

Interim Norge er kompromissløse på forretningsetikk og diskresjon.

Bærekraftig

Vi ønsker å øke fokus mot vårt samfunnsansvar, og er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem i Etisk Handel Norge.

Kontaktpersoner

Morten Nordli

Morten Nordli

Managing partner

Per Arne Evensen

Per Arne Evensen

Partner og styreleder

Hartvig Munthe-Kaas

Hartvig Munthe-Kaas

Senior rådgiver

SAMARBEIDSPARTNERE