Forside > Abelia

Abelia

Medlem i forening for kunnskaps-og teknologibedrifter

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Interim Norge er en av deres vel 2.300 medlemmer som representerer rundt 50.000 årsverk. Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene.