Forside > Brekraft

Bærekraft

Fra ord til bærekraftig handling.

Interim Norge har i 2019 tatt grep i forhold til bærekraft i ledelse, og vi har startet med oss selv. Vi har vært igjennom en omfattende prosess og er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg har vi meldt oss inn i Etisk handel Norge (tidligere Initiativ for Etisk Handel) med de plikter og muligheter det gir oss.

Vi er overbeviste om at de organisasjoner som vil ha den mest positive utviklingen de kommende årene er de som tar sitt samfunnsansvar og går fra ord til handling i forhold til bærekraft.

Du kan lese mer om vårt medlemsskap i Etisk Handel Norge her.

I 2019 ble Interim Norge Miljøfyrtårn. Du kan lese mer om hva det innebærer for deg som kunde å velge en leverandør som er miljøsertifisert her.