Forside > DNV-GL

DNV-GL

Sertifisering av rekrutteringsprossesser

DNV GL har laget en sertifiseringsordning som sikrer kvalitet i prosessene. Interim Norge er én av 400 som er sertifisert i Norge.

For oss er det avgjørende å gjennomføre våre prosesser med høyeste kvalitet, hver gang. En dårlig rekrutteringsprosess kan bidra til store økonomiske tap og i verste fall et dårlig rykte. En god prosess bidrar til økt treffsikkerhet, mer objektive valg, og sikrer suksess for kandidat og oppdragsgiver. Med en DNV GL sertifisering av våre rekrutteringsprosesser er du sikret en trygg rekruttering av interimleder.