Vil gi av sin kompetanse til bedrifter i endring

i Ukategorisert

For ti år siden bestemte Sven Falcke seg for å starte med interimledelse. Grunnen var en følelse av at kompetansen han satt inne med måtte komme andre til nytte.

 

– Jeg har rundt 20 års erfaring som linjeleder for ulike prosjekt og organisasjoner i inn- og utland, og har et brennende ønske om å viderebringe min kompetanse til bedrifter som trenger det, forteller Sven Falcke.

 

Headhuntet til Norge

Han er født i Tyskland, men har bodd over 20 år i Norge. Etter seks år i Siemens i hjemlandet, ble han headhuntet til norgeskontoret i 1996. Her ble han satt til å lede etableringen av en forretningsenhet for telekomløsninger for ny hovedflyplass i Norge, samt bygge opp en organisasjon for salg, service og support for slike tunge systemløsninger og distribusjon av mobiltelefoner til det voksende norske mobilmarkedet.

– Flyplassen var et stort prosjekt som Siemens hadde gjort tilsvarende av i Hong Kong og München. Min jobb handlet i stor grad om koordinering og gjennomføring, forteller Falcke.

Dette ble starten på Siemens sin storsatsing innen bedriftskommunikasjon i Norge, et arbeid som Falcke ledet frem til 1999.

 

LAST NED GRATIS E-BOK: Slik fungerer interimledelse

 

Spesialisert på digitalisering

Falcke er opprinnelig utdannet siviløkonom fra Tyskland, og har også studert i England. Etter jobben i Siemens har han arbeidet med digitalisering og endringsledelse hos en rekke norske bedrifter innen olje og gass, samt bank og finans.

I 2008 bestemte han seg for å satse på interimledelse.

– Når du starter som interimleder kan det være litt ubehagelig å kontakte nettverket sitt og si «Hei, husker du meg?». Det smarteste er å tørre å spesialisere seg og tilby endringsledelse som spisskompetanse. Jeg våget å gjøre det innenfor digitalisering og effektivisering, og har i stor grad jobbet med de samme prosessene, men med ulike oppdragsgivere i ulike bransjer, forteller Falcke.

 

LES OGSÅ: Dette er forskjellen på interimledelse og management for hire

 

– Bransjekompetanse er ikke det viktigste

De siste ti årene har han jobbet med linjeledelse innen salg, produkt- og forretningsutvikling innen olje og gass, finans og offentlig sektor. Over denne perioden har synet hans på bransjekompetanse endret seg.

– Hadde du spurt meg for fire år siden, ville jeg sagt at uten bransjekompetanse har du ikke noe å komme med. Men nå som jeg har vært innom så mange forskjellige bransjer, ser jeg at bransjekunnskap er viktig, men ikke avgjørende, sier Falcke.

– Det er viktig å kunne sette seg raskt inn i bransjen du arbeider innen og forstå driverne, men som interimleder er det lederkompetansen og gjennomføringsevnen som er det viktigste. Man skal blant annet utføre endringsledelse, forbedre organisasjonen og levere langvarig merverdi, og alt skal gjøres på veldig kort tid. Man må velge hva man skal fokusere på for å nå målsettingen, uansett bransje, forteller Falcke.

– Interim Norge har vært en viktig suksessfaktor for at jeg har lykkes med min ambisjon om å være interimleder på heltid. Gjennom sitt nettverk og sine profesjonelle verktøy har de brakt meg i posisjon hos kunder som jeg ellers ikke ville blitt koblet på.

 

LES OGSÅ: Dette tilfører en interimleder din virksomhet

 

Jobber for å gjøre andre gode

På spørsmål om hvordan man lykkes som interimleder, har Falcke følgende svar:

– Man må beherske ledelse, eie prosessforståelse og ha kommunikasjons- og gjennomføringsevner. Du må ikke ha en egen agenda, men gjøre jobben du er hyret inn for å gjøre og levere! Det krever en voldsom profesjonalitet.

For å gjøre en best mulig jobb som leder, har Falcke en enkel filosofi.

– Det svakeste ledd i verdikjeden bestemmer hastigheten. Jeg har drevet med roing på landslagsnivå og der var det slik at den svakeste alltid bestemte om vi kom på 1. eller 5. plass.

Med bakgrunn i dette jobber interimlederen alltid med å bygge opp menneskene han har rundt seg i organisasjonen.

– Dette er ikke en lederfilosofi, men bare slik jeg er som person. Det ligger dypt forankret i meg. Jeg vil gjøre andre gode, ikke for å tilfredsstille noen, men for å få jobben gjort, og for å kunne etterlate en del av min kompetanse i organisasjonen. På denne måten kan jeg bygge kompetanse, bygge bedriftens humankapital og etablere strukturer som hjelper bedriften også etter at mitt oppdrag er avsluttet.

 

Økt etterspørsel fra offentlig sektor

Nå er Falcke innleid som leder og jobber med å digitalisere og forbedre arbeidet i et interkommunalt kollektivselskap.

Falcke har erfaring som interimleder både i privat og offentlig sektor, og mener interimledelse hører like mye hjemme begge steder. Han tror at det bare vil bli flere og flere offentlige oppdrag fremover.

 

LES MER: Interimledelse kan være løsningen, også i offentlig sektor

 

– Løfter man blikket og ser til land som Sverige, Finland, USA og England, ser man hvor vanlig interimledelse er, uansett sektor. Det offentlige her i Norge er i sterk endring, så det at interimledelse har vært forbeholdt privat sektor er nok i ferd med å endre seg. Men vi har en vei å gå, sier Falcke.

 

Har din bedrift behov for en midlertidig leder? Kontakt Interim Norge for en uforpliktende og konfidensiell samtale.

Siste innlegg