Interimledelse kan være løsningen, også i offentlig sektor

i Ukategorisert

Mange tror interimledelse er forbeholdt det private næringslivet, men slik er det absolutt ikke.

Interimledelse har vært mindre utbredt i offentlig sektor i Norge enn mange av våre naboland, men stadig flere får nå øynene opp for mulighetene som ligger i å leie inn en høyt kvalifisert operativ leder.

Ser vi til land som Sverige, Finland, England og USA, har interimledelse omtrent vært normen for hva som gjøres når en bedrift opplever kriser eller store utfordringer av ulikt slag.

 

LAST NED GRATIS E-BOK: Slik fungerer interimledelse

 

Samme utfordringer – ulike betingelser

Interimledelse handler om å finne den riktige midlertidige lederen til å ta seg av utfordringene en organisasjon står overfor. Dette kan for eksempel være når en leder brått blir rammet av sykdom eller død, men det kan også gjelde situasjoner der det trengs ekspertise for å satse på et nytt prosjekt, eller for å snu en negativ utvikling. 

Disse utfordringene rammer jo ikke bare private selskaper, så hvorfor er da ikke interimledelse like utbredt i offentlig sektor?

– Offentlig sektor må ta hensyn til ulike rammebetingelser, ikke minst juridiske problemstillinger, som private aktører ikke behøver å ta hensyn til i samme grad ved engasjement av interimleder.  Mange offentlige oppdragsgivere er ikke klar over at interimledelse i høyeste grad også er relevant for offentlige virksomheter, forklarer Morten Nordli som er en av partnerne i Interim Norge.

Verken Lov om offentlige anskaffelser med forskrift eller Statsansattloven er til hinder for at statlige og kommunale organisasjoner kan engasjere en interimleder.

Interim Norge gir deg

  • erfaring og kvalitet
  • trygghet og fleksibilitet
  • forutsigbarhet og risikoavlastning
  • nøytralitet og konfidensialitet

Interim Norge har en database med over tusen kandidater. Dette er høyt kvalifiserte, løsningsorienterte ledere med erfaring fra endringsprosesser både i privat og offentlig sektor.

 

Kontakt Interim Norge for en konfidensiell prat om behovet i din bedrift.

Siste innlegg