Slik blir du interimleder hos Interim Norge

i Ukategorisert

Interim Norges mange kunder har et differensiert behov for midlertidige ledere, derfor trenger også vi ledere med ulik bakgrunn og erfaring. Kanskje er du den midlertidige lederen en av kundene våre trenger nå?

 

Interim Norge jobber med interimledere med en rekke ulike ferdigheter, men felles for alle er at de har lang erfaring fra topp- eller mellomnivå, og kan vise til dokumenterte resultater.

Dette er handlekraftige ledere som hjelper virksomheter gjennom endringsprosesser, krise, prosjekter, eller med å dekke et kritisk kompetansegap i en organisasjon.

 

Trenger ledere med ulik erfaring

Registrerer du deg på Interim Norge sin nettside, blir du en del av vår database av midlertidige ledere. Her vil du være i selskap med andre ledere med ulike bakgrunner, som blant annet MBA/siviløkonomer, MSC/sivilingeniører eller samfunnsfaglig utdanning.

Når Interim Norge får et nytt oppdrag går vi gjennom vår databasen for å se etter egnede kandidater. Vi screener og velger ut aktuelle kandidatene ved hjelp av unike, egenutviklede og sertifiserte prosesser.

Dersom kunden mener du er en aktuell kandidat for oppdraget, vil Interim Norge intervjue deg, ta bakgrunnssjekk, kjører tester og sjekker referanser.

Hele prosessen tar svært kort tid. Fra vi får oppdraget til en midlertidig leder er på plass hos kunden, bruker vi 7-10 dager. Dette betyr at du som interimleder må være forberedt på å raskt snu deg rundt og ta fatt i nye utfordringer.

 

Hva kreves?

Å være interimleder er ikke noen vanlig åtte-til-fire-jobb. Som interimleder jobber du intensivt over en periode, så evne til å tåle stor arbeidsbelastning over tid er essensielt. Til gjengjeld kan du velge å ta lengre pauser etter endt oppdrag.

Du må være vant til å tilpasse deg nye roller og miljøer og ha gode sosiale ferdigheter. Det er viktig å være resultatorientert og ha sterk gjennomføringsevne.

Vi ønsker å komme i kontakt med de beste interimlederne på markedet. Du må ha lidenskapen, den personlige tryggheten og engasjementet som er nødvendig for å operere som selvstendig leder.

 

Registrer din CV

Om du ønsker å bli en del av Interim Norge kan du registrere din CV her.

Slik gjør du det:

Siste innlegg