Slik blir du interimleder hos Interim Norge

i Ukategorisert

Interim Norge har mange kunder med ulike behov. Kanskje er du den midlertidige lederen en av våre kunder trenger akkurat nå?

 

Interim Norge jobber med interimledere som har en rekke ulike ferdigheter, men felles for alle er at de har lang erfaring fra topp- eller mellomnivå, og kan vise til dokumenterte resultater.

Dette er handlekraftige ledere som hjelper virksomheter gjennom endringsprosesser, krise, prosjekter, eller med å dekke et kritisk kompetansegap i en organisasjon.

 

Les mer: Dette tilfører interimlederen en virksomhet

 

Trenger ledere med ulik erfaring

Registrerer du deg på Interim Norge sin nettside, blir du en del av vår database av midlertidige ledere. Her vil du være i selskap med andre ledere med ulike bakgrunner, som blant annet MBA/siviløkonomer, MSC/sivilingeniører og ledere med samfunnsfaglig utdanning.

Når Interim Norge får et nytt oppdrag går vi gjennom vår database for å se etter egnede kandidater. Vi screener og velger ut de aktuelle kandidatene ved hjelp av unike, egenutviklede og sertifiserte prosesser.

Dersom kunden mener du er en aktuell kandidat for oppdraget, vil Interim Norge intervjue deg, ta bakgrunnssjekk, kjøre tester og sjekke referanser.

Hele prosessen tar svært kort tid. Fra vi får oppdraget, til en midlertidig leder er på plass hos kunden, bruker vi 7-10 dager. Dette betyr at du som interimleder må være forberedt på å raskt snu deg rundt og ta fatt i nye utfordringer.

 

Les mer: Interimleder Sven Falcke vil gi av sin kompetanse til bedrifter i endring

 

Hva kreves av en interimleder?

Å være interimleder er ikke noen vanlig åtte-til-fire-jobb. Som interimleder jobber du intensivt over en periode, noe som gjør at evnen til å tåle stor arbeidsbelastning over tid er helt essensielt. Til gjengjeld kan du velge å ta en lengre pause etter endt oppdrag.

Du må være vant til å tilpasse deg nye roller og miljøer og ha gode sosiale ferdigheter. Det er viktig å være resultatorientert og ha sterk gjennomføringsevne. Du må ha lidenskapen, den personlige tryggheten og engasjementet som er nødvendig for å operere som selvstendig leder.

 

Les mer: Slik jobbet Stein Terje Dahl som interimleder for et statlig foretak 

 

Registrer din CV

Om du ønsker å bli en del av Interim Norge kan du registrere din CV her.

Slik gjør du det:

Siste innlegg