Vil du som interimleder lære mer om arbeidsrett?

i Ukategorisert

Nå kan du melde deg på Advokatfirmaet Grette sitt årlige Arbeidslivsseminar! Som registrert interimleder hos Interim Norge får du spesialpris på deltakeravgiften.

Interim Norge ønsker å gi deg som er registrert som interimleder hos oss, muligheten til å holde deg faglig oppdatert på viktige områder du kan støte på ute i oppdrag. Vi har derfor gleden av å invitere deg til Arbeidslivsseminaret 2018 med vår samarbeidspartner, Advokatfirmaet Grette, torsdag 13. september 2018, kl. 12.30-16.30.

Alle som er registrert som interimleder i vår database får tilbud om å delta på arbeidslivsseminaret til halv pris (1.250 kr.).

Ikke registrert deg i vår database enda? Slik gjør du det!

 

Hold deg oppdatert på lovendringer

Det vil være et sterkt faglig program denne dagen med mange gode, aktuelle temaer.

Senioradvokatene Thorkil H. Aschehoug og Hege G. Abrahamsen vil gå gennom viktige lovendringer og sentrale dommer innenfor arbeidslivet. Partner Christopher Hansteen vil gå gjennom konsekvensene av Høyesteretts dom om reisetid. Visker denne dommen generelt ut skillet mellom reisetid og arbeidstid? Kan man trekke generelle slutninger fra dommen med hensyn til hvordan reisetid skal kompenseres?

 

Dom om midlertidige ansettelse

Det blir også en gjennomgang av ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning. Partner og leder for vår arbeidslivsavdeling, Jens Kristian Johansen, har vært rådgiver i flere store nedbemanningsprosesser de senere år, og vil komme med tips og råd ut fra sin omfattende erfaring.

Sigurd-Øyvind Kambestad og advokat Tor-Børge Bendiksen vil se nærmere på Norwegian-saken som skal behandles i Høyesterett i oktober, og gå gjennom ulike spørsmål knyttet til grensen mellom innleie/bemanningsentreprise, og hva som kan anses som midlertidige ansettelser ved denne typen konserninterne omorganiseringer.

Fullstendig program finner du her.

Siste innlegg