Forside > Miljfyrtrn

Miljøfyrtårn

Sertifisert som Miljøfyrtårn

Interim Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn som ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Gjennom et digitalt system får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Som Miljøfyrtårn-bedrift får vi hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak.Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for oss som vil dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.