Når er interimledelse et godt alternativ?

i Ukategorisert

De fleste virksomheter opplever fra tid til annen mangel på operativ lederkraft, enten permanent, eller for en periode. Her er seks typiske tilfeller hvor det kan lønne seg å leie en midlertidig leder.

 

Uventede hendelser: Både sykdom, ulykker og dødsfall er dessverre noe som oppstår fra tid til annen. Disse situasjonene kommer ofte brått på og er vanskelig å helgardere seg mot.

Planlagt fravær: I noen tilfeller får man et varsku på forhånd når en leder må forlate stillingen sin for en periode. Dette kan for eksempel være ved barselpermisjoner eller annet planlagt fravær. Slike situasjoner kan også oppstå når en leder skal ta etterutdanning eller være stasjonert i utlandet for en periode.

Langvarig rekrutteringsprosess: Det kan være mange årsaker til at en leder plutselig forlater stillingen sin. Om fraværet er permanent må det en rekrutteringsprosess til for å finne en ny leder. Slike prosesser er ofte langvarige og kan ta mellom 6-8 måneder.

 

Les mer: Derfor satset statsforetaket på interimledelse


Kriseledelse og snuoperasjoner:
Dersom en virksomhet opplever negativ utvikling som umiddelbart må stoppes og snus, er det ikke gitt at den riktige kompetansen for å gjennomføre dette finnes innenfor virksomhetens fire vegger. Kriser kan oppstå når du minst venter det, og da gjelder det å ha den riktige kompetansen på sin side for å løse utfordringene på best mulig måte.    

Strategisk endring og nysatsing: Virksomheter må stadig vekk endre seg for å være konkurransedyktige og attraktive. Dette gjelder ikke minst med tanke på den digitale utviklingen som nå går svært raskt. Det er ikke alltid at slike endringer fører med seg et permanent behov for ny ekspertise, men hos mange bedrifter kan det derimot oppstå et midlertidig lederbehov.


Les også: Leide en interimleder til å lede digitaliseringsprosessen i virksomheten


Mangel på ekspertise:
Kanskje opplever ledelsen av en virksomhet at en produksjonslinje ikke presterer som ønskelig, uten å være sikre på hvordan de skal løse problemet. Det er ikke uvanlig at bedrifter fra tid til annen gjennomfører prosjekter som innebærer et midlertidig behov for en spesialist eller tverrfaglig ledelse og oppfølging.

 

Lei en midlertidig leder

For å holde hjulene i gang og sikre effektiv drift, er det viktig å ha den riktige ledelsen på plass, enten det er noen som skal erstattes, eller om det trengs flere personer i lederteamet for en periode. Da bør du satse på en operativ interimleder og ikke en konsulent som bare gir råd til eksisterende ledelse.

 

Les mer: Dette er forskjellen på interimledelse og management for hire. 

 

Interim Norge kan finne den riktige midlertidige lederen for din virksomhet i løpet av 7-10 dager. Vi gir deg ikke bare en vikar som kan fylle tomrommet, men leverer en operativ leder på seniornivå med dokumentert erfaring. Våre interimledere kommer inn i bedriften, ser på problemene med nye øyne og setter raskt i gang med de riktige tiltakene.

 

Kontakt Interim Norge for en uforpliktende og konfidensiell samtale om din virksomhets behov: (+47) 48 40 11 11

Siste innlegg