OM INTERIM NORGE AS

Interim logo bottom

Interim Norge AS er spesialister på interimledelse og en ledende leverandør av operativ lederkraft på fleksible kontrakter.

Dette er Interim Norge

Interim Norge leier ut midlertidige toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra ulike bransjer, virksomheter og situasjoner i både privat og offentlig sektor. Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Vi har rundt 1000 svært erfarne ledere i vårt nettverk som kan vise til dokumenterte, gode resultater fra tilsvarende oppgaver. De setter seg raskt inn i situasjonen, trenger ikke nevneverdig opplæring og er operative på svært kort tid.

Interimledelse er en god løsning når du mangler kompetanse eller kapasitet i egen organisasjon, eller om noe uforutsett skjer. Vi leverer operative ledere, ikke konsulenter eller rådgivere som kan ha egne ambisjoner som f.eks. karriereutvikling eller mersalg.

Interimledelse er en fleksibel løsning som gir liten risiko for din organisasjon. Du får en avtalt pris, og kan si opp avtalen med en ukes varsel.

Per Arne Evensen og Morten Nordli er stiftere av selskapet og partnere i Interim Norge. Når det gjelder erfaring og kunnskap om prosessen med å sette inn interimledere til krevende operative oppdrag, er det svært få personer i Norge som kan vise til  tilsvarende kompetanse på området. Begge har også operativ ledererfaring fra ulike virksomheter.

Hartvig Munthe-Kaas har har solid erfaring fra arbeid med politiske prosesser, myndighetskontakt og offentlige anskaffelser. Som seniorrådgiver i Interim Norge har han et spesielt fokus på offentlige oppdragsgivere.

Vårt verdigrunnlag

  • Vi vet at vi må levere tillit for å kunne motta tillit fra de vi henvender oss til.
  • Vi vet at tillit er basert på kunnskap, leverte resultater, at vi holder ord, diskresjon og god kommunikasjon.
  • Vi har lang erfaring, sunne kjerneverdier og en lidenskap for interimledelse.
  • Vi er kompromissløse i forretningsetikk og diskresjon.
  • Vi har sertifiserte forretningsprosesser.
  • Vi har stor erfaringsbasert spennvidde fra ulike sektorer.
  • Vi har gode samarbeidpartnere nasjonalt og internasjonalt.
Interim Management
100%
Organizational Development
100%
Change Management
100%
Business Strategy
100%
Management Consulting
100%

Samarbeidspartnere

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale