OM INTERIM NORGE AS

Interim logo bottom

Interim Norge AS er spesialister på interimledelse og en ledende leverandør av operativ lederkraft på fleksible kontrakter.

Dette er Interim Norge

Per Arne Evensen og Morten Nordli er stiftere av selskapet og partnere i Interim Norge.

Når det gjelder erfaring og kunnskap om prosessen med å sette inn interimledere til krevende operative oppdrag, er det svært få personer  i Norge som kan vise til  tilsvarende kompetanse på området  som det Morten og Per Arne har.

Begge har også operativ ledererfaring fra ulike virksomheter. Til sammen har Per Arne og Morten løst interime og permanente lederproblem hos et tresifret antall ulike virksomheter, og plassert et tresifret antall  ledere i norske og internasjonale virksomheter.

De er tro mot sine verdier og er et team med lidenskap for interimledelse, besluttsomhet og erfaring.

Vårt verdigrunnlag

  • Vi vet at vi må levere tillit for å kunne motta tillit fra de vi henvender oss til.
  • Vi vet at tillit er basert på kunnskap, leverte resultater, at vi holder ord, diskresjon og god kommunikasjon.
  • Vi har lang erfaring, sunne kjerneverdier og en lidenskap for interimledelse.
  • Vi er kompromissløse i forretningsetikk og diskresjon.
  • Vi har sertifiserte forretningsprosesser.
  • Vi har stor erfaringsbasert spennvidde fra ulike sektorer.
  • Vi har gode samarbeidpartnere nasjonalt og internasjonalt.
Interim Management
100%
Organizational Development
100%
Change Management
100%
Business Strategy
100%
Management Consulting
100%

Samarbeidspartnere

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt for en konfidensiell og uforpliktende samtale