Forside > Om oss

Om oss

Dette er Interim Norge.

Interim Norge leier ut midlertidige toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra ulike bransjer, virksomheter og situasjoner i både privat og offentlig sektor. Vi leverer relevant kandidat innen 7-10 dager.

Vi har rundt 1000 svært erfarne ledere i vårt nettverk som kan vise til dokumenterte, gode resultater fra tilsvarende oppgaver. De setter seg raskt inn i situasjonen, trenger ikke nevneverdig opplæring og er operative på svært kort tid.

Interimledelse er en god løsning når du mangler kompetanse eller kapasitet i egen organisasjon, eller om noe uforutsett skjer. Vi leverer operative ledere, ikke konsulenter eller rådgivere som kan ha egne ambisjoner som f.eks. karriereutvikling eller mersalg.

Interimledelse er en fleksibel løsning som gir liten risiko for din organisasjon. Du får en avtalt pris, og kan si opp avtalen med en ukes varsel.

 

Hvem er personene bak?

Per Arne Evensen og Morten Nordli er stiftere av selskapet og partnere i Interim Norge. Når det gjelder erfaring og kunnskap om prosessen med å sette inn interimledere til krevende operative oppdrag, er det svært få personer i Norge som kan vise til tilsvarende kompetanse på området. Begge har også operativ ledererfaring fra ulike virksomheter.

Leanne Drøyer kom til Interim Norge som partner i september 2019. Hun har bred erfaring fra rekruttering av interimledere bl.a. som seniorrådgiver og partner i Interimleder AS. Med 24 års ledererfaring fra nasjonale og globale selskaper bak seg, har Leanne jobbet i bransjer som retail, reiseliv, HR og administrasjon.

Hartvig Munthe-Kaas har har solid erfaring fra arbeid med politiske prosesser, myndighetskontakt og offentlige anskaffelser. Som seniorrådgiver i Interim Norge har han et spesielt fokus på offentlige oppdragsgivere.

 

Fra ord til bærekraftig handling

Interim Norge har i 2019 tatt grep i forhold til bærekraft i ledelse, og vi har startet med oss selv. Vi har vært igjennom en omfattende prosess for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg har vi meldt oss inn i Etisk handel Norge (tidligere Initiativ for Etisk Handel) med de plikter og muligheter det gir oss.

Vi er overbeviste om at de organisasjoner som vil ha den mest positive utviklingen de kommende årene er de som tar sitt samfunnsansvar og går fra ord til handling i forhold til bærekraft.  

 

Kontaktpersoner

 

Morten Nordli

Morten Nordli

Managing partner

Per Arne Evensen

Per Arne Evensen

Partner og styreleder

Hartvig Munthe-Kaas

Hartvig Munthe-Kaas

Senior rådgiver