Samarbeid med advokatfirmaet Grette gir faglig styrke

Publisert den 05.07.2019 av Interim Norge AS

 Samarbeid med advokatfirmaet Grette gir faglig styrke

Interim Norge har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Grette AS.

Avtalen bygger på et felles ønske om kompetansedeling og tilgang til juridisk kompetanse både for Interim Norge og våre interimledere som skal ut i, eller er ute i oppdrag for oss.

- Vi ønsker å tilføre våre interimledere støtte, kunnskap og kompetanse om relevante juridiske problemstillinger for ulike forhold de kan støte på når de er ute i lederoppdrag. I tillegg har vi som administrasjon ofte behov for juridiske avklaringer i forhold til ulike omfattende forskrifter og avtaleverk vi må forholde oss til, både som aksjeselskap og den virksomheten vi driver, uttaler partner og daglig leder Morten Nordli i Interim Norge.

En god faglig støttespiller

Et viktig tema i forhold til interimledelse er arbeidsrett, hvor det stadig skjer endringer. Dette er et av spesialområdene til advokatfirmaet Grette. Temaet ble blant annet viet stor oppmerksomhet da Interim Norge i januar i år samlet rundt 30 av sine interimledere til nettverkstreff og kunnskapsutveksling.


Jens Kristian Johansen, partner i Grette AS, holder innlegg om arbeidsrett og nytt fra lovgiver under nettverkstreff i januar 2019.

Faglig støtte fra Grette er for Interim Norge viktig også i forbindelse med satsingen på offentlig sektor, og da spesielt området offentlige anskaffelser. Det er lett å trå feil i anbudskonkurranser med stat og kommune som oppdragsgiver. Advokatfirmaets kompetanse er et nødvendig bidrag for at Interim Norge skal lykkes i dette markedssegmentet.

LES OGSÅ: - Snart er interimledelse like vanlig i offentlig sektor

Med arbeidsrett i fokus

Grette er et forretningsadvokatfirma med 90 ansatte, hvorav 10 med fokus på arbeidsrett. Avdelingen for arbeidsrett og pensjon har oppdrag fra både fagforeninger og arbeidsgivere. Typiske situasjoner hvor advokater fra avdelingen til Grette bidrar er ved ansettelser, oppsigelser og omstruktureringer, men også ved virksomhetsoverdragelser, etablering eller nedleggelse av selskap. 

- Det er derfor en stor fordel for Interim Norge å ha denne faglig dyktige, solide og juridiske støttespilleren med på laget, avslutter Morten Nordli. 


Har du spørsmål om interimledelse? KONTAKT OSS HER.