Tjenester

Tjenester 2

Vi leverer kvalitetssikrede, erfarne og operative ledere omgående.

Vi gjennomfører dette gjennom intensive, interaktive og raske prosesser i samarbeid med deg.

Akutt mangel på lederkompetanse

Har det oppstått en situasjon i din bedrift hvor det er akutt mangel på en eller flere ledere? Utfordringen kan oppstå både ved sykdom, dødsfall, langvarige rekrutteringsprosesser eller dersom en kandidat plutselig trekker seg rett før ansettelse.

Les mer

Kriseledelse og snuoperasjoner

Mangler din bedrift tilstrekkelig operativ lederkraft for å få gjort nødvendige endringer? Har det oppstått en krise som må løses snarest mulig? Har virksomheten negativ utvikling som umiddelbart må stoppes og snus? Vi har erfaring fra mange ulike situasjoner.

Les mer

Strategisk endring og nysatsing

Har du ansvar for å sette i gang og gjennomføre strategiske eller organisatoriske endringer, eller en nysatsing? Kanskje lederteamet ditt allerede er strukket til det ytterste og bedriften trenger spesifikk lederkompetanse i en tidsbegrenset periode?

Les mer

Planlagt fravær

Skal en leder i din bedrift ut i permisjon? Eller har du en leder som skal ta videreutdanning, eller som skal stasjoneres i utlandet for en periode?

Les mer

Prosjektledelse og spesialistekspertise

Skal du rulle ut og implementere, eller endre ERP eller CRM i din virksomhet? Har du et prosjekt hvor du trenger en spesialist eller tverrfaglig ledelse og oppfølging? Har du et produksjonsanlegg eller produksjonslinje som ikke presterer?

Les mer

Kontakt oss

Vi forstår at din informasjon kan være følsom, derfor blir den kryptert når den sendes til oss.