Trenger du en ny leder raskt? Unngå disse fellene

i Ukategorisert

Når du mangler en leder i din virksomhet, kan det bli sett på som en lettvint løsning å gjøre interne rokkeringer for å få kabalen til å gå opp. Men er dette egentlig et lurt valg?

 

Det korte svaret er: NEI!

Hvorfor ikke, lurer du på?

Det er flere grunner til at dette kan være en dårlig idé. Det er ikke gitt at du finner en god kandidat til jobben innad i virksomheten. Si at det er administrerende direktør som skal erstattes midlertidig. Er det da gitt at for eksempel finansdirektøren er egnet til jobben?

 

Skaper forventinger

En annen ulempe er at den du setter inn som midlertidig leder må inneha to stillinger samtidig, eller selv må erstattes av en annen person. Om situasjonen er slik at det skal gjøres en rekrutteringsprosess for finnes en permanent løsning for stillingen, kan slike omrokkeringer skape en forventning blant de ansatte om at de er best skikket til å få stillingen permanent.

Vår erfaring er at i slike tilfeller blir ofte en ekstern kandidat valgt, og de ansatte i virksomheten må gå tilbake til sine opprinnelige funksjoner. I slike situasjoner er det lett for at det oppstår frustrasjon og dårlig stemning på arbeidsplassen.

Les mer: Krise i selskapet? Slik snur du det!

 

«Jeg kjenner noen som kan hjelpe»

Dersom du vurderer å la et styremedlem ta lederstillingen midlertidig, er det ikke gitt at han eller hun har tilstrekkelig med nødvendig operativ lederkompetanse, eller i det hele tatt nok tid til å utføre arbeidsoppgavene.

Noen ganger kan det virke som en lettvint løsning å sette inn noen man kjenner som er god til mye, en slags «Jack of all trades». Sannsynligheten for at du treffer blink i forhold til dine aktuelle behov er ikke stor. Det kan gå hardt utover både virksomheten og relasjonen dersom en ikke lykkes med et slikt valg.

 

Lei en midlertidig leder

En god løsning når du trenger en midlertidig leder, er å leie inn en interimleder. Dette er operative ledere som er positivt overkvalifisert. De får raskt overblikk og setter fort i gang med nødvendige tiltak. Interimledere er ikke konsulenter som kommer med råd, men handlekraftige ledere som får jobben gjort og ofte gir virksomheten et løft.

Les mer: Dette tilfører en interimleder din bedrift

 

Fordelene med dette valget er mange. 

  • Du opprettholder momentet i virksomheten og dens ledelse, samt unngår vesentlige driftsforstyrrelser. Virksomheten drives videre uten interne rokkeringer og påfølgende turbulens i organisasjonen.
  • Du får pusterom og kan uforstyrret drive en rekrutteringsprosess til permanent løsning er på plass.
  • Dersom du underveis i interimperioden finner en perfekt kandidat til å ta over funksjonen permanent, har du svært kort oppsigelsestid. Du betaler ingen etterlønn eller andre kostnader. Dette betyr fleksibilitet og svært liten risiko for deg som brått har kommet inn i en vanskelig situasjon.

 

Les også: Slik fungerer interimledelse

 

Har din bedrift behov for en midlertidig leder? Kontakt Interim Norge her.

Siste innlegg